Komputerowe prowadzenie sprzedaży

Rozwijająca się w ostatnich latach sieć placówek sprzedaży detalicznej oraz ostra konkurencja między nimi w walce o klienta wymaga od pracowników odpowiednich umiejętności i kwalifikacji zawodowych wpływających na tworzenie przewagi konkurencyjnej. Dobrze i nowocześnie wykształcony pracownik, potrafiący zaprezentować swoje predyspozycje do wykonywania zadań w wyuczonym zakresie, znajdzie zatrudnienie głównie w handlu i usługach. Prezentujemy dla Państwa szkolenie w zakresie  komputerowego prowadzenia sprzedaży.

reklama wer 0.2

  Nasi trenerzy nauczą:

  • ·wprowadzania danych do sprzedaży - kartoteki kontrahentów, grup towarów lub usług, ustalanie cen sprzedaży
  • ·przyjmowania towarów (usług) do magazynu - tworzenie dokumentów przychodu
  • ·sprzedaży towarów (usług) z magazynu - wystawianie dokumentów sprzedaży
  • ·zwrotów od odbiorców i zwrotów od dostawców - faktury korekty
  • ·edycji dokumentów zakupu i sprzedaży - upusty oraz zmiany cen