Najbliższy kurs na obsługę kas fiskalnych
 
 kasy fiskalne
 kwiecien1505
 

Kurs Kasy fiskalne i inne urządzenia sklepowe trwa 13 h i składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i kończy się egzaminem wewnętrznym oraz wydaniem stosownego zawiadczenia o ukończeniu kursu obsługi kas fiskalnych, zgodnie ze wzorem MENSzkolenie przygotowuje do nabycia umiejętności w zakresie samodzielnego obsługiwania urządzeń fiskalnych. Zaświadczenie o ukończeniu proponowanego przez nas szkolenia może stanowić dla pracodawcy „kartę przetargową” przy podejmowaniu decyzji o zatrudnieniu.

planowany termin kursu to 05-06.05.2015 r.

ZAPRASZAMY

 Zadaj pytanie Zapisz się online